Psihologie aplicata in domeniul Securitatii Nationale

Cabinetul ofera servicii de examinare si avizare psihologica persoanelor care, conform Legii 333/2003, Legii 295/2004 si Legii 17/1996 sunt obligate sa obtina autorizatie pentru port-arma (agenti de paza si ordine, garda de corp, persoane fizice care doresc obtinerea permisului port-arma).

Are ca si SCOP:

Examinarea psihologica a subiectilor in vederea evaluarii si determinarii compatibilitatilor dintre
capacitatile intelectuale, abilitatile psihice generale, structura de personalitate si cerintele specifice posesorului si utilizatorului de armament si munitie.

Ne adresam urmatoarelor categorii profesionale: 

 • Angajare agent paza (cu armament si munitie) conform legii 333/08.07.2003.

 • Urmarea cursului de calificare pentru obtinerea atestatului : agent paza.

 • Control periodic agent paza cu arma

 • Persoane din sectorul privat care prin natura atributiilor poarta armament si munitie.

 • Autorizare detectiv particular.

 • Autorizare conducere-administrare firma de protectie si paza.

 • Obtinere permis port-arma, conform legii 295/28.06.2004, privind regimul armelor si munitiilor ( arme letale si neletale ).

 • Obtinere permis port-arma de vanatoare.

 • Angajare si testari periodice pentru politisti comunitari.

 • Examinari pentru autorizare profesori tir sportiv.

 • Examinari sportivi amatori si profesionisti ( tir ).

 • Examinari angajati si administratori ai firmelor care comercializeaza, monteaza si executa servicii de intretinere a sistemelor de paza si alarmare.

PSIHOTIM Cabinet Individual de Psihologie va mai pune la dispozitie urmatoarele servicii in specialitatea psihologiei aplicate in domeniul securitatii nationale: 

 • evaluarea si selectia profesionala a resursei umane
 • cunoasterea profilului psihologic al candidatilor pentru ocuparea unor functii sau posturi
 • raportarea profilului psihologic al candidatilor la cerintele psihologice ale postului
 • avizarea psihologica a candidatilor;
 • evaluarea, optimizarea si eficientizarea performantelor profesionale ale resursei umane din domeniul de activitate si competenta;
 • analiza si prevenirea incidentelor, evenimentelor si accidentelor de munca in mediul specific;
 • identificarea si gestionarea factorilor de risc si a vulnerabilitatilor psihologice individuale si de grup, in scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesionala;
 • cunoasterea, consilierea si asistenta psihologica a personalului;
 • managementul stresului in organizatiile din domeniul securitatii nationale;
 • cercetarea si dezvoltarea metodologica in domeniul de competenta;
 • asistenta psihologica a persoanelor care executa pedepse privative de libertate si a altor categorii de persoane, conform legislatiei in vigoare si competentelor profesionale;
 • dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice orientate spre respectarea legalitatii, prevenirea si combaterea criminalitatii, recuperarea si reintegrarea sociala;

Eliberarea avizului psihologic:

Examinarea/ testarea psihologica se desfasoara conform unei metodologii specifice in functie de scopul vizat,min urma careia se emite un aviz de tipul: APT PSIHOLOGIC sau INAPT PSIHOLOGIC pentru scopul vizat.

Valabilitatea rezultatului examinarii: rezultatul examinarii se refera doar la scopul si momentul evaluarii; rezultatul este valabil timp de 12 luni calendaristice.

Reexaminarea se poate efectua o singura data, la un interval de timp de minim 15 zile si maxim 30 zile de la data primei evaluari.

Acte necesare obtinerii permisului de port arma:

Pentru arme neletale, din categoria E

In cazul procurarii unei arme neletale, cu aer comprimat sau bile de cauciuc, actele necesare sunt:

 • cerere-tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
 • actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
 • certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una dintre afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii, care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii, si ca este apt sa detina astfel de arme si munitii;
 • certificat de cazier judiciar;
 • aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în conditiile legii;
 • doua fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
 • dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia în vigoare; aceleasi ca pentru armele letale.

Pentru arme letale

In vederea autorizarii procurarii armelor letale, cetatenii romani sau strainii cu domiciliul ori resedinta in Romania, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene in a caror raza teritoriala domiciliaza sau dupa caz, au resedinta, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

 • cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
 • actul de identitate al solicitantului, original si copie;
 • certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, purta si folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii;
 • certificat de cazier judiciar;
 • aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;
 • certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata in acest sens, in original si copie;
 • doua fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
 • dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia in vigoare;
 • carnetul de membru vanator, in original si copie, vizat pe anul in curs, eliberat de o organizatie
  vanatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania – pentru arme lungi cu destinatia vanatoare – sau dupa caz, tir sportiv sau biatlon, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii acesteia;
 • carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatie de sportive de tir sau biatlon, vizata la zi de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon, in original si copie, pentru arme de tir, iar in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimat, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, in cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeaza sa participe;
 • adeverinta care atesta, în cazul cetateanului roman, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art. 14 alin.(2) lit.a) si b) din Legea 295/2004, eliberata de institutia competenta in acest sens, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza in scopul portului si folosirii acesteia. 
mobileporn.cam
Despre Noi

Interesul, integritatea, responsabilitatea cu care ne implicam in ceea ce facem, precum si preocuparea pentru formarea si dezvoltarea continua a pregatirii teoretice si practice a echipei, sunt indici care ne recomanda.

Avizat de catre

Acreditat de catre

Contact
 • Str. Venetia, nr.5, ap. SAD, Dumbravita, jud. Timis
 • 0784.145.358
 • office@psihotim.ro