Psihologia Muncii si Organizationala

In conformitate cu legislatia in vigoare, (respectand Legea 319/2006 a Securitatii si sanatatii in munca, respectiv H.G. 355/2007), orice angajator este obligat sa angajeze numai persoane care in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute.

Examenul psihologic in domeniul psihologiei muncii are ca obiectiv general stabilirea stadiului de maturitate psihica precum si determinarea nivelului aptitudinal-caracterial necesar integrarii solicitarilor impuse de tipul de activitate pe care o efectueaza subiectul examinat.

Examenul psihologic in domeniul psihologiei muncii se realizeaza conform legislatiei in vigoare, intr-una din urmatoarele situatii:

 • angajare in munca – prin care se evidentiaza daca candidatul are abilitatile si aptitudinile necesare pentru a indeplini cerintele postului pe care urmeaza sa il ocupe.

 • reluarea activitatii

 • evaluare psihologica periodica – mentinere functie – ofera posibilitatea cunoasterii modului in care abilitatile si aptitudinile evaluate la angajare, evolueaza din punct de vedere al intereselor si aspiratiilor angajatului ,oferind un bun indicator asupra calitatii muncii.

 • schimbare functie, reexaminare,etc – face parte din selectia profesionala, urmata procesului de recrutare,pentru a verifica posibilitatile angalatului de a desfasura o munca cu randament ridicat.

 • evaluari la sesizare

 • promovarea profesionala – in urma unei asemenea evaluari, managerul are posibilitatea sa obtina informatiile necesare in luarea hotararii de a-si supune subalternul la un salt professional sau nu.

 • reluarea activitatii – acesta realizandu-se dupa un concediu medical prelungit sau dupa unul de maternitate/paternitate.

 • examen psihologic la admiterea in Institutiile de Invatamant Superior

 • Examinarea psihologica pentru obtinerea avizului psihologic pentru angajare sau control periodic

Examenul psihologic in domeniul psihologiei muncii se adreseaza urmatoarelor categorii profesionale: 

 • personal care lucreaza in diferite medii cu factori de risc : (munca in ture de noapte, personal din strainatate care va lucra in Romania, conditii de izolare, mediu toxic, radiatii ionizante, zgomot, lucrul la inaltime, lucrul cu retele de foarte inalta, inalta, medie si joasa tensiune, aflate sau nu sub tensiune, personal care in cadrul activitatii profesionale conduce utilaje: vehicule de transport intrauzinal si/sau masina firmei)

 • personal cu functii de decizie

 • personal din institutiile de invatamant

 • personal care lucreaza in conditii de stres neuropsihic

 • personal care desfasoara activitati comerciale si de gestiune

 • personal care lucreaza cu publicul

 • Examinarea psihologica la angajare si periodica a celor care conduc autovehicule de serviciu sau personale in interesul firmei si in timpul orelor de serviciu sau se deplaseaza cu acestea intre locul de munca si domiciliu.

mobileporn.cam
Despre Noi

Interesul, integritatea, responsabilitatea cu care ne implicam in ceea ce facem, precum si preocuparea pentru formarea si dezvoltarea continua a pregatirii teoretice si practice a echipei, sunt indici care ne recomanda.

Avizat de catre

Acreditat de catre

Contact
 • Str. Venetia, nr.5, ap. SAD, Dumbravita, jud. Timis
 • 0784.145.358
 • office@psihotim.ro